Project Server – Western Europe Partner Academy


Western Europe Partner Academy Trial (WEPAT) er et program som skal bygge Enterprise Project Management (EPM) kompetanse på tvers av det europeiske partner-apparatet og som derav skal utvikle og introdusere nye talenter og ressurser inn i vårt eksisterende EPM miljø.

Hvilke partnere kvalifiserer til deltakelse?
Alle EPM og/eller SharePoint partnere på alle nivå.

Hvem er dette programmet rettet mot?
Høyskole-/Universitets-utdannede og/eller SharePoint konsulenter som ønsker å utvide sin EPM kompetanse.

Hvordan ser opplegget ut?
o 1 x 5.5 dags Boot Camp (sannsynligvis i Portugal slutten av September)

o 1 x 2.5 dags Mid-Course Camp (Desember/Januar)

o 1 x 1.5 dags Graduation Day! (~Mars)

o 5/6 Live Meetings ila programmets varighet

Hva inneholder kurset?
Project Management kompetanse teknikker, Teknisk innhold rundt Microsoft EPM produkter (Microsoft Project 2010, Project Server 2010, SharePoint Server 2010), konsulent-kompetanse, Presentasjonsteknikk og en introduksjon til nye Project “15”.

Hvilke kvalifikasjoner kommer en slik ‘student’ til å tilegne seg?
‘Studenten’ vil bli tildelt PDU’s og det forventes at hun/han vil bestå Microsofts EPM eksamen for å kunne bli en ‘Graduate WEPAT’, som vil bli eksaminert for sin CAPM (PMI) akkreditering.

Hva er betingelsene for partner?
Å rekruttere nye og/eller foreslå eksisterende ansatte som er egnet til dette, investere i/ gi støtte i form av midler til registrerings-avgifter, betale T&E, garantere EPM arbeidserfaring for studenten og tilby generell mentor-virksomhet.

Hva koster dette?
Det vil være en registrerings-avgift for hver ‘Camp’/samling

o Initial Boot Camp: 250 €uro
o Mid-Course Camp: 150 €uro
o Eksaminering: Gratis
o Reise og opphold (overnatting på hotell er estimert til å koste ca 100-115 €uro per natt)

Alle andre kostnader dekkes av Microsoft.

Hvor mange plasser finnes det?
Vi starter med ca 50 ledige seter i dette programmet – fristen for å få en av disse er 30. Mai. Deretter vil det bli åpnet for noen ekstra ledige plasser. Følg med for mer info.

Hvordan kan vi få vite mer om dette?
Det vil holdes nettmøter fortløpende frem til sommeren (se tider nedenfor).

Under disse møtene vil dette programmet bli gjennomgått i mer detalj og det vil bli mulighet til å stille spørsmål og kommentarer.

Briefing for lære mer om dette
25. juni @ 10:00 (CET)
25. juni @ 13:00 (CET)
25. juni @ 16:00 (CET)

Møtedetaljer
Join online meeting:

https://join.microsoft.com/meet/i-ianvan/FX26Y1QK

Join by Phone
+441189093000
Find a local number
Conference ID: 31647317

Comments (0)

Skip to main content