Bli best i Norge på demonstrasjon av Office 365, Windows Intune og CRM Online


Vi opplever en fantastisk vekst i salget av Office 365, Windows Intune og CRM Online gjennom norske partnere. Mange partnere har nå etablert tydelige produktpakker basert på disse nettsky-tjenestene fra Microsoft. En svært sterkt virkemiddel i en salgsprosess mot kunde er å gjennomføre en bunnsolid demonstrasjon om hvordan en hverdag kan se ut dersom man tar i bruke Office 365, Windows Intune og CRM Online.

Du har kanskje tidligere deltatt på seminar og kurs hos Microsoft Norge og sett demonstrasjoner av hvordan man kan få en mer produktiv hverdag ved å ta i bruk Office 365. Du har kanskje også spurt deg selv om hvordan du kan få tilgang til samme mulighet for å kjøre en avansert demonstrasjon av samhandlingsmulighetene i Office 365.

Nå har Microsoft lansert et nytt verktøy som åpner for alle partnere i løpet av en time kan sette opp et komplett miljø for Office 365 som kan brukes til demonstrasjoner. Her får man automatisk opprettet 82 brukere som har både e-poster i Outlook og dokumenter lagret på SharePoint. Dette danner grunnlaget for å du kan følge en nøyaktig beskrivelse for hvordan du kan demonstrere ulike muligheter med Office 365.

Målet for salgskurset den 9. mai er at samtlige deltakere etter gjennomføringen skal ha nødvendig innsikt for å sette opp et komplett Office 365-miljø og kjøre en avansert demonstrasjon av hvordan man bruker Outlook, samarbeider på SharePoint, bruker Lync og får tilgang til informasjon på en Windows Phone. Dersom du jobber med salg av Office 365, vil dette kurset gi deg et svært sterkt verktøy som kan brukes ut mot kunder.

På kurset gjennomfører vi en detaljert gjennomgang av hvordan man setter opp demomiljøet og gjør tilpasninger på PC-ene og telefonene som skal benyttes i demonstrasjonen. Dersom man ønsker å sette opp dette demomiljøet i forkant av kurset den 9. mai, er dette selvfølgelig mulig. Detaljert beskrivelse av hvordan demomiljøet settes opp finnes her:

https://www.quickstartonlineservices.com/Partners/LibraryDocuments/Demo%20Provisioning%20Tool%20for%20Office%20365%20v2.zip

Det tar kun 5 minutter å starte opprettelsen av dette demomiljøet. Deretter kjører opprettelsen av demomiljøet i bakgrunnen og ferdigstilles innen en time. Du kan velge om du legger til innholdet på din eksisterende trial du har tilgang til som partner, eller om du oppretter en ny trial. Ta gjerne en prat med en tekniker dersom du ønsker å opprette dette i forkant av salgskurset.

I forhold til å sette opp demo-PC-er for "Karen Berg" og "Erik Gobbles" som er aktørene i veiledningen for demonstrasjonen, kan du velge mellom å bruke dedikerte demo-PC-er dere har for formålet, eller å bruke egen PC. Dersom du bruker egen PC, er det svært viktig at du oppretter en egen og lokal admin-bruker på din egen PC for disse brukerne. Er du usikker på hvordan du gjør dette - spør en tekniker!

Etter lunsj blir det mulig å velge om man ønsker å delta på en sesjon med fokus på demonstrasjon av Windows Intune eller CRM Online. For CRM Online, blir det også i løpet av april lansert et tilsvarende verktøy for å sette opp et komplett miljø for demonstrasjon mot kunder.

For Office 365 er det Marius Alexander Dahl som vil ta en grundig gjennomgang av hvordan vi forbereder og gjennomfører en demonstrasjon. Marius er ansvarlig for vårt dedikerte demorom i Microsoft Norge hvor vi gjennomfører såkalte Customer Immersion Experience (CIE) på Office 365 for store kunder. Nå kan altså du få en gjennomgang på hvordan en av Norges fremste eksperter demonstrerer Office 365 for kunder.

 

Agenda

09.00 - 09.15 Introduksjon, ved Kent Narvhus Oksdøl

09.15 - 10.00 Praktisk gjennomgang av oppsett av demomiljø, PC-er og telefoner, ved Marius Alexander Dahl

10.00 - 11.30 Gjennomgang av kundedemonstrasjon, ved Marius Alexander Dahl og Kent Narvhus Oksdøl

11.30 - 12.00 Lunsj

Etter lunsj kan du velge mellom Windows Intune eller CRM Online

12.00 - 13.00 Demonstrasjon av Windows Intune for kunder, ved Thomas Spangberg

12.00 - 13.00 Demonstrasjon av CRM Online for kunder, ved Thomas Mittelbach

 

Sted: Microsoft Norge, Lysaker torg 45, Oslo

Tid: 9. mai klokka 09.00 til 13.00

 

Påmelding, klikk her

 

Vel møtt!

Comments (0)

Skip to main content