Microsoft Lisensskole – Høsten 2011


Riktig valg av lisensavtale er avgjørende for hvor fornøyd dine kunder blir med løsningen du selger dem. Dersom du opparbeider deg forståelse for Microsoft-lisensiering, har du mulighet til å være mye mer enn en ren forhandler for dine kunder. Du blir en rådgiver som kan tilby kundene dine tryggheten om at de har valgt den best egnede lisensavtalen ut i fra behovene de har, samt at du er i stand til å kunne håndtere dine kunders lisensavtaler og hjelpe dem med å få oversikt over fordelene som er inkludert i de ulike avtalene. Det er ingen hemmelighet at kunder som føler at behovene deres blir forstått og ivaretatt, forblir lojale.

For å hjelpe deg med å bli en bedre lisensrådgiver for dine kunder, har vi satt opp et opplæringsløp i Microsoft-lisensiering – Microsoft Lisensskole. Opplæringssløpet består av kurs på flere nivåer, med tilhørende online-treninger:

Licensing Grunnkurs

Hva:
Kurset er en grunnleggende innføring i Microsoft produkter og lisenser. Dette er en generell gjennomgang, og vil ikke gå i dybden på de spesifikke temaer.

For hvem:
Kurset passer for alle som ønsker en innføring eller oppfrisking i kunnskapen rundt lisenser.

Når:
13. oktober, 09.00-16.00

Sted:
Microsoft Norge AS

Instruktør:
Rune Smith

Agenda:

-          Microsoft lisensavtaler

 • Vi går gjennom de ulike avtaler for som OEM, FPP, Open, OVS, EA, EAP, ECI samt Office 365.
 • Vi vil også se på hvilke fordeler som ligger i Software Assurance.
 • SPLA vil i mindre grad bli gjennomgått.

 -          Microsoft lisensregler

 • Vi tar utgangspunkt i produkt brukerrettigheter (PUR) og Product List som er tilknyttet volumavtalene.
 • Det blir en presentasjon av de viktigste reglene for Microsoft applikasjonsprodukter, servere og operativsystem.

Påmelding:
Klikk her

Licensing Online Curriculum; Get Licensing Ready

Hva:
Kurset er en grunnleggende innføring i Microsoft produkter og lisenser. Dette er en generell gjennomgang, og finnes i mange trinn. 

Ta en titt på linker under "påmelding".  Meld dere også til nyheterfor ‘Get Licensing News’ sider på MPN Portalen.

For hvem:
Om deres organisasjon er en Microsoft value-added reseller (VAR), large account reseller (LAR), authorized education reseller (AER), authorized distributor (disti) eller annen Microsoft partner som selger Microsofts produkter og løsninger – da har dine profesjonelle selgere behov for vite hvordan de kan hjelpe sine kunder å maksimere verdien på sine programvare investeringer. 

Finn ressurser for lisenstrening som kan hjelpe deg å selge lisenser for Microsoft programvare og løsninger.

Påmelding:
Getliceinsingready

Licensing Deepdive/Workshop

Hva:
Kurset er et dypdykk for å få en virkelig god forståelse for hvordan de ulike lisensavtalene er skrudd sammen.

For hvem:
Kurset er for deg som har god oversikt over Microsofts produkter/lisenser og har mye erfaring med lisenssalg. Det legges opp til dialog/workshop - hvor deltakerne på forhånd kan sende inn emner de ønsker belyst.

Når:
10. november 2011

Sted:
Microsoft Norge AS

Instruktør:
Jelle Kooi

Agenda:

9:00 – 12:00
Licensing Windows Intune, Office 365 and EA 2011

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 13:45
License Mobility through Software Assurance

13:45 – 15:00
Licensing the Windows Azure Platform

Påmelding:
Klikk her

 

Product licensing in virtualized environments

Hva:
Fokus på virtuelle miljøer

For hvem:
Alle partnere

Når:
11. november 2011

Sted:
Microsoft Norge AS

Instruktør:
Jelle Kooi

Agenda:

9:00 – 10:30 Licensing for desktop virtualization

 • Local Windows virtual machines
 • Windows in a Virtual Desktop Infrastructure (VDI)
 • Desktop Applications

10:30 – 15:00 Licensing for server virtualization

 • Windows Server
 • Server/CAL products including SQL Server “Denali”
 • Processor licensing including SQL Server “Denali”
 • System Center licensing

Påmelding:

Klikk her

 

Comments (0)

Skip to main content