Nytt om omsetningskravet til Gold Competency


For å sikre presise målinger utsetter vi rapporteringen av omsetningskravet for Gold Competency til oktober 2012 (fra opprinnelige oktober 2011) Dette gir også deg som partner mer tid til å imøtekomme omsetningskravet til Gold Competency. Detaljert informasjon rundt endringene finner du i Gold Competency Revenue Guidelines.

 

Hva betyr dette for deg?

Dette betyr at du frem til oktober 2013 fortsetter med samme prosess som i dag, med å være enig i å imøtekomme omsetningskravet, basert på markeds og gold competency. Dette gjøres som en del av fornyelsesprosessen av medlemskapet og finner sted på medlemskapssenteret.

 

Hva skjer når kravet trer i kraft?

Fra oktober 2012 vil vi ha systemer som måler omsetningen innenfor relevant gold competency. Partner må imøtekomme omsetningskravet ved fornyelsen av medlemskapet etter oktober 2013, slik at det har gått et år hvor omsetningen er målt.

 

Andre endringer:

* Små justeringer på minimumsbeløpet for omsetningen

* Godkjente produkter innenfor hvert kompetanseområde (competency) er nå listet opp i vedlegget til Gold Competency Revenue Guide

* Flere detaljerte svar er tilgjengelig under "Ofte stilte spørsmål"

 

Har du flere spørsmål vedrørende dette ta kontakt med Partnerservice på tel 23 500 400 eller epost npartner@microsoft.com


Comments (0)

Skip to main content