Viktig melding – Endringer for websyndikering


Kjære Partnere,

Microsoft Norge har en viktig melding å komme med rundt våre eksisterende websyndikeringstjenester.  Vår nåværende syndikeringsleverandør skal byttes ut, og fra og med den 31. juli vil det bli CNET som skal ta seg av websyndikering for Microsoft Norge.

Dette vil innebære noen forandringer, både for oss og for våre partnere. Tilhører dere en partner som benytter seg av wesyndikeringsløsninger fra oss ber vi dere gå inn på den nye siden, www.msdccn.com, for å registrere dere på nytt. Videre må dere også bytte ut syndikeringskoder før den 31. juli for å unngå at syndikering går i blank. Den gamle siden, www.norway.microsoftsalescenter.com , vil for øvrig bli lagt ned.

 Fortsatt god sommer,

 


Comments (0)

Skip to main content