Microsoft lanserer Messaging og Communications competency


Etter tilbakemeldinger fra våre partnere og trender i markedet vil Unified Communication competency i oktober 2011 splittes til to separate competencies, Messaging competency med fokus på Microsoft Exchange og Communication competency med fokus på Microsoft Lync. Dette for enklere å differensiere Exchange og Lync ekspertisen i markedet.

 

Nye sertifiseringer og teknisk opplæring vil bli tilgjengelig fra oktober - desember 2011, mens nye krav til Messaging competency og Communication competency vil bli implementert fra mai 2012 (dvs fornyelse etter denne datoen må imøtekomme nye krav til competency).  

 

Les mer om utviklingen av Unified Communication competency på Microsoft Partner Network portalen.


Comments (0)

Skip to main content