Få de grunnlegende kunskapene om MDX (MultiDimensionalExpressions) og om spørring mot kuber


 

 

 

Som partner for Microsoft ønsker vi å tilby dere plasser på et to dagers kurs i Multi Dimensional Expression. Prisen dere betaler for dette kurset er 6830 NOK,  veil pris er 11900 NOK.

MDX-språket brukes ved spørringer mot multidimensjonelle OLAP strukturer - kuber. Det brukes også ved design og administrasjon av OLAP databaser. Dette kurset gir deg grunnleggende og nødvendige kunnskaper om MDX og om spørringer mot kuber.

Kursdokumentasjonen som inngår i kurset er boka "MDX Solutions: With Microsoft SQL Server Analysis Services 2005 and Hyperion Essbase" (ISBN-13: 978-0471748083)

Agenda for kursene og krav til forkunnskaper:

Kjennskap til OLAP Databaser og kuber, f.eks. ved å ha gått kurset MOC 2791 Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services.

  • Syntaks
  • Sets og Tulples
  • Calculated Members
  • Calculated Sets
  • Diverse funksjoner, f.eks. sortering, tid, ranking
  • Scripts
  • Introduksjon til XMLA

Påmelding: 

Kurset er et åpent kurs og vi kan ikke garantere plass. Med andre ord er det førstemann til mølla som får plass. Rabatten blir trukket fra ved fakturering.

Påmelding: MDX – grunnkurs 16.-18. Juni, Glasspaper, Brynsveien 12, Oslo

NB: Påmelding må merkes Microsoft invitasjon

Comments (0)

Skip to main content