Microsoft Club – Frist for å registrere fordringer.


Minner om at fristen for å hente ut midler for nåværende periode fra MS Club er 15. juni.

Mer informasjon om MS Club finner du på portalen under “About Microsoft Club”.

Har du spørsmål vedrørende innlogging på portalen eller annet, kontakt clubhelp@msdirectservices.com (engelsk språk)


Comments (0)

Skip to main content