Kontroller tilgangen til alle interne systemer og ressurser med Forefront Unified Access Gateway 2010


Som partner for Microsoft ønsker vi å tilby dere plasser på et tre dagers kurs i Forefront Unified Access Gateway 2010. Prisen dere betaler for dette kurset er 7500 NOK,  veil pris er 15000 NOK.

Med Forefront Unified Access Gateway (UAG) kan organisasjoner styre tilgang til interne ressurser for eksterne brukere. Med UAG kan bedriften også integrere sine Windows 7 klienter med DirectAccess og gjennom dette øke sikkerhet og funksjonalitet gjennnom at klientene alltid er koplet til foretakets nettverk uten behov for å aktivere VPN manuelt. Brukerne når alltid interne ressurser og teknikerne kan alltid sikre tilgang til klientmaskinene.

 Agenda for kursene og krav til forkunnskaper:

Course 50402A: Implementing Forefront Unified Access Gateway 2010

 

Påmelding: 

Kurset er et åpent kurs og vi kan ikke garantere plass. Med andre ord er det førstemann til mølla som får plass. Rabatten blir trukket fra ved fakturering.

 

Påmelding: MS 50402A, 25.-27. Mai, Glasspaper, Brynsveien 12, Oslo

NB: Påmelding må merkes Microsoft invitasjon

Comments (0)

Skip to main content