Ønsker du å være med på neste runde Microsoft University?


Microsoft University

Gi oss dine tilbakemelding!
Har du deltatt tidligere eller hatt lyst til å delta men ikke hatt muligheten? Vi er i gang med planleggingen av neste runde Microsoft University. For å sikre en god gjennomføring er vi avhengig av dine tilbakemeldinger. Microsoft University er en viktig investering for Microsoft Norge og dine tilbakemeldinger vil være toneangivende for vår ressursbruk til neste år. Vi setter derfor stor pris om du kan sette av et par minutter til å svare på noen spørsmål rundt Microsoft University.

Gi din tilbakemelding her

Comments (0)

Skip to main content