Ønsker du å bli Microsoft Nettsky lanseringspartner?


Tjenster i nettskyen er en av de fremste satsningene for Microsoft Norge. Vi har allerede lansert Business Productivity Online Suite (BPOS), CRM Online og Windows Azure. Den 23. mars lanserer vi Windows Intune. Nå nærmer vi oss også lanseringen av Office 365, den nye versjonen av BPOS. Vi ønsker å fortelle våre kunder om alle disse tjenestene gjennom en felles lansering som blir det største arrangementet for Microsoft Norge i 2011. 

Om lanseringen

Vi har ikke satt eksakt dato for arrangementet for lanseringen, men den blir lagt til høsten 2011. Det vil bli utarbeidet et omfattende program både for partnere og kunder. Dersom våre partnere i tillegg ønsker å gjennomføre egne kundearrangement, oppfordrer vi våre partnere til å gjennomføre dette i etterkant av vårt arrangement.

Fordeler med å være Nettsky lanseringspartner

Microsoft Norge ønsker å investere sammen med utvalgte partnere for å fortelle våre kunder om fordelene med å velge tjenester levert i nettskyen. Som lanseringspartner får du blant annet eksklusiv mulighet til å delta på en teknisk bootcamp som går over tre dager i mai. Under lanseringen i høst får du mulighet til å bruke en eksklusiv lanseringslogo og tilgang til verktøy for å gjennomføre kundedager og salgskampanjer.

Viktige datoer

Det er viktig at du allerede nå noterer deg og holder av disse datoene:

30. mars 2011

Frist for å søke om å bli lanseringspartner

1. april 2011

Du får tilbakemelding på din søknad om å bli lanseringspartner

6. april 2011

Orientering om programmet for lanseringspartnere i våre lokaler på Lysaker torg, Online Meeting for de som ikke har mulighet til å reise til Oslo

3. til 5. mai 2011

Teknisk bootcamp på Clarion Hotel Oslo Airport, eget innhold for Office 365, Windows Intune, CRM Online og Windows Azure

Søknadsprosessen

Her finner du malen for å søke om å bli en Nettsky lanseringspartner. I søknaden ser du at det også vil være mulig å søke om å bli en Nettsky Premium lanseringspartner. Fordelene med dette nivået er blant annet en helside annonse sammen med referansekunde. På annen annen side krever dette nivået at man dokumenterer at man ønsker å gjøre tyngre investeringer som blant annet å gjennomføre en Business Transformation Workshop og gjennomføre et eget arrangement mot egne kunder.

Dersom du har spørsmål om prosessen, kan de rettes til din kontaktperson i Microsoft Norge eller direkte til kentok@microsoft.com. Basert på tidligere erfaring, er det stor konkurranse om å være lanseringspartner sammen med Microsoft Norge, og vi oppfordrer våre partnere til å utarbeide et god søknad om hvorfor nettopp ditt selskap bør bli nettsky lanseringspartner.

Søknadsfristen er altså onsdag 30. mars 2011. Vi setter pris på om du sender søknaden ved å sende e-post med emnefeltet "Søk om å bli Microsoft nettsky lanseringspartner". Søknaden (Word-dokumentet) legges ved som et vedlegg. Søknaden kan enten sendes til din kontaktperson i Microsoft eller direkte til kentok@microsoft.com.

Lykke til med søknaden! 


Comments (0)

Skip to main content