Behov for å lære mer om Exchange 2010 ? Nye gratis kurs har kommet!


Nye Exchange 2010 tekniske gratis online kurs og labber tilgjengelig for Microsoft partnere, nivå 300

Benytt anledingen som Microsoft partner å lære enda mer om Exchange 2010, graits, via web, når det passer deg 🙂

Using Exchange 2010 Tools to Plan a Deployment (Part 1)
Exchange 2010 Setup, Deployment, and Server Role Configuration
Using Exchange Tools to Plan a Deployment (Part 2)
Configuring Mail Flow and Outlook Web Access
Moving Mailboxes to Exchange 2010
Moving Other Services to Exchange 2010 (Part 1)
Moving Other Services to Exchange 2010 (Part 2)

Comments (0)

Skip to main content