Gratis teknisk Online opplæring for partnere


Som Microsoft partner er en av fordelene at har du tilgang til en rekke gratis online kurs i Partner Learning Center. Alt du trenger er en Live ID registert på den bedriften du jobber hos.

Her er en liten liste over noen kurs vi kan anbefale:

Lync: Gjør deg klar for Lync (tidl Comunnication Server), se webcats fra TechEd 2010

Desktop Optimization: Practice Accelerator for Desktop Optimization Using Windows and the Microsoft Office System

SharePoint 2010: SharePoint 2010 Training & Resource Search Tool

Windows Intune: Introducing Windows Intune: Cloud Services and Windows 7 for PC Management

Windows Azure: en ny opplæringsportal lansert for partner opplæring på Windows Azure.

Comments (0)

Skip to main content