Bli med Microsoft i skyen!


I løpet av høsten har du både mulighet til å delta på kurs i Oslo og til å delta på Live Meeting. Kursene som gjennomføres i Oslo retter seg mot selgere og teknikere. De månedlige kursene vi kjører på Live Meeting gir en grunnleggende introduksjon til BPOS. I etterkant av introduksjonen presenterer vi nyheter om BPOS og kampanjer man kan delta på. Kursene er gratis.

Salgskurs: 18. november, Microsoft Norge, kl 09.00-12.30, påmelding

Teknisk kurs: 11. november, Visma ajourit Oslo, kl 10.00-16.00, påmelding

Introduksjon til BPOS: 4. november, 2. desember, Live Meeting, kl 09.00-10.00, påmelding

Månedlig BPOS oppdatering: 4. november, 2. desember, Live Meeting, kl 09.30-10.00, påmelding

Comments (0)

Skip to main content