Omsetningskrav til Gold Competency


Fra 29. oktober vil du som partner forplikte deg til å levere en minimum omsetning (indirekte eller direkte) innenfor det kompetanseområdet dere ønsker å være Gold. Kort fortalt ønsker Microsoft at de partnerne som har den spisskompetansen og fokusen som Gold Competency krever, også er sitt ansvar bevisst i forhold til å drive forretningen og omsetningen innenfor gitt kompetanse- og løsningsområde. Fra oktober 2010 vil du bekrefte at du kjenner til omsetningskravet innenfor gitt kompetanseområde, fra oktober 2011 vil Microsoft komme med verktøyer som gjør det mulig å måle omsetningen og fra oktober 2012 vil Microsoft ha tall på hvorvidt du som partner har oppfylt omsetningskravet i medlemskapsåret som har gått. Les mer om omsetningskravene i Microsoft Gold Competency Revenue Guidelines.


Comments (0)

Skip to main content