Cloud Strategy Day – how Cloud enables the best app experiences across devise” – Stadig få pladser tilbage!


Kære partner

Vi gentager success seminaret: “Cloud Strategy Day – how Cloud enables the best app experiences across devise”

Formålet med dette seminar er at skabe et strategisk helhedsperspektiv på hvordan, man som partner, kan kapitalisere på en ”Devise & Service” strategi ifbm. SaaS og App løsninger.

Overvejelser omkring kommercielle og tekniske forhold vil blive behandlet ud fra en ” Data i skyen og App i hånden” strategi. Seminaret vil afdække mulige forretningsscenarier hvor Azure, Windows 8 og Phone kommer i spil ift. markedspotentialet og konkurrencen.


Hvem bør deltage?

Tekniskbeslutningstager (eller forretningsbeslutningstager med flair for IT) der overvejer at transformere eksisterende forretningsmodel til en SaaS/Mobility løsning.

Man er velkommen til at deltage hvis man savner en bredere og dybere forståelse af synergien mellem Azure, Windows 8 og Phone rent strategisk.

Tid og Sted:

Den 20 februar fra kl. 12:00 – 16:30 hos Microsoft : Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, Lokale, Discovery i stuen

Se nærmere beskrivelse og agenda i vedhæftet:

klik her for mere info, agenda og tilmelding

Comments (0)

Skip to main content