Sharepoint uddannelsesforløb


 

Der eksisterer i dag et samfundsmæssigt problem i form af et beklageligt mismatch mellem en voksende skare af ledige med IT kompetencer og et betragteligt antal ubesatte stillinger indenfor IT.

Itucation og Jobcenter København ønsker at være med til at bygge bro over denne kløft og uddanne ledige IT folk med henblik på at skaffe dem i arbejde. Dette skal ske via et fokuseret samarbejde mellem Itucation, Jobcenter København, Microsoft, og de relevante A-Kasser, i form af en fem-trins raket.

Projektet indeholder:

  1. Identifikation og udvælgelse af kandidater
  2. Virksomhedsmatch
  3. Commitment fra såvel virksomheder som ledige
  4. Kandidat-screening
  5. Uddannelse

Start:

Næste forløb starter i medio november (se bort fra dato beskrevet i vedhæftede dokument og på hjemmesiden.

Læs mere her:

http://www.itucation.dk/index.php/om-itucation/projekt


Comments (0)

Skip to main content