Eksklusivt uddannelsestilbud til Microsoft Unified Communications partnere: Fem-dages intensiv Lync 2010 Boot Camp


image

 

Som I sikkert også har oplevet, er den nye Lync Server 2010 blevet særdeles positivt modtaget hos vore kunder, og vi har nu hørt fra flere partnere, at de har behov for flere tekniske ressourcer på Lync. I samarbejde med Firebrand Training, har Microsoft Danmark derfor udviklet en fem-dages Lync 2010 Boot Camp, så I hurtigst muligt kan supplere jeres eksisterende Lync ressourcer i organisationen.

Boot Camp’en afholdes som internat-træning, hvilket giver mulighed for den optimale faglighed og fokus i alle dagene.

Boot Camp’en henvender sig til folk som skal implementere Lync Server 2010, og som ønsker en god forståelse for Lync Server 2010 ”Planning and Infrastructure Preparation” samt efterfølgende gennemføre certificering 70-664: MCTS Configuring Microsoft Lync Server 2010.

Kurset omhandler ikke kun Lync Server 2010, deltagerne undervises også i infrastruktur, der skal være på plads, inden Lync Server 2010 kan installeres og udrulles (AD, DNS, certifikater, IIS) samt de funktioner i Exchange Server 2010, som Lync Server 2010 gør brug af (Roles, Unified Messaging components, topologies og call processing).

Primære elementer i træningen:

· De Microsoft netværks infrastruktur-komponenter som skal være på plads, inden Lync Server 2010 kan installeres og udrulles

· Unified Messaging komponenterne i Exchange 2010 og hvordan Lync Server 2010 anvender disse til at supportere f.eks. Enterprise Voice

· De trin der er involveret i at planlægge en Lync Server 2010 implementering

· Lync Server 2010 Enterprise Voice funktionaliteten

· Hele det pensum der eksamineres i til 70-664: MCTS Configuring Microsoft Lync Server 2010 eksamen

Forkundskaber:

Deltagere på dette kursus skal have en grundlæggende forståelse for Windows Networking og Microsoft Communications software.

Kurset foregår i tre trin:

· Det accelererede kursusforløb på fem dage

· ”Spørgetime” inden certificeringen med Voice TSP, Jan Petersen, Microsoft

· Certificering

Pris og indhold:

· Pris kun kr. 23.900 pr. deltager

· Samlet træning svarende til ca. 10 dages
normal uddannelse

· Alt relevant træningsmateriale

· Overnatninger og fuld forplejning under
hele kurset

· ”Spørgetime” med Jan Petersen, Microsoft

· Eksamensvoucher

Tid og sted:

· 16. april – 20. april (alle kursusdeltagere møder ind om aftenen den 15. april, og der afsluttes sidste dag kl. 17:00)

· Træningen afholdes Örbyvägen 10, SE-255 92 Helsingborg

Tilmelding:

· Klik her for at tilmelde dig

· Vi skal have din tilmelding senest d. 29. marts 2012

· Træningens gennemførelse forudsætter at mindst 10 personer deltager.

Kontakt og evt. spørgsmål: Skulle du have spørgsmål, kan du kontakte Sidse Nielsen

Med venlig hilsen

Jørgen Rahbek, Unified Communications Produktchef & Partner Teamet, Microsoft Danmark


Comments (0)

Skip to main content