Få del i 760 mio kr. til grøn it


Virksomheder og andre interesserede inviteres til informationsmøder d. 11. og 12. maj om mulighederne for at søge Fornyelsesfonden om støtte. Fonden har 760 mio. kr., som skal bringes i spil i 2010-12. Læs mere om arrangementerne her.


Comments (0)

Skip to main content