Sharing permissions for Authenticated Users in SharePoint 2013 Preview

I actually feel a bit embarrassed about this one, but then I thought… OK, maybe if I’m struggling with this, there must be other fools out there that are as well. So picture this… I’m building my SharePoint farm and creating my Contoso Intranet portal, and one of the first things you do when you…

8

Waarom ‘SharePoint Software Boundaries and Limits’ de meest slecht gekozen naam ooit is voor een TechNet artikel.

Iedereen die met SharePoint werkt kent de ‘Software Boundaries and limits’ documenten (SharePoint 2010: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc262787.aspx).Dit document bevat informatie t.b.v. capaciteitsplanning voor SharePoint infrastructuren en applicaties. Ondanks dat er boven aan het document duidelijk het onderstaande staat beschreven, denken veel mensen dat dit document geheel uit grenzen en limitaties bestaat (Boundaries and Limits), welke niet overschreden mag worden,…


SQL 2008 R2 cluster via command line

Ik ben momenteel bezig bij een klant om het mogelijk te maken een SharePoint farm inclusief SQL server volledig unattended te deployen.Deze post laat een voorbeeld zien, hoe een SQL Server 2008 R2 cluster met de database engine via command line te installeren. Er zijn uiteraard meerdere wegen naar Rome, en daarnaast vele zaken waar…


El Cheapo iSCSI oplossing voor je testomgeving

Als je clustert heb je shared resources, waaronder meestal ook storage. Ik heb geen dure hardware waarmee ik dat thuis voor elkaar kan boksen, dus de goedkoopste optie is iSCSI. Wij leveren gratis iSCSI software (het komt uit Storage Server) voor testomgevingen en kleine productieomgevingen. iSCSI Software Target levert een software-based and hardware-onafhankelijk iSCSI disk…


Sharepoint 2010 – User Profile Service timerjobs en CMDLets

Deze laatste post in de blog serie over de User Profile Service toont een overzicht van Timer Jobs en CMDLets die gebruikt (kunnen) worden bij beheer van de User Profile Service. Eerdere blog posts in deze series zijn: http://blogs.microsoft.nl/blogs/mpriem/archive/2010/08/07/sharepoint-2010-user-profile-service.aspx http://blogs.microsoft.nl/blogs/mpriem/archive/2010/08/07/sharepoint-2010-profiel-synchronisatie-import.aspx http://blogs.microsoft.nl/blogs/mpriem/archive/2010/08/07/sharepoint-2010-profiel-synchronisatie-export.aspxhttp://blogs.microsoft.nl/blogs/mpriem/archive/2010/08/08/sharepoint-2010-social-tags-notes-en-user-ratings.aspx http://blogs.microsoft.nl/blogs/mpriem/archive/2010/08/13/sharepoint-2010-my-sites.aspx Timerjobs De User Profile Service leunt op een groot scala aan timerjobs. De…


Sharepoint 2010 – My Sites

In deze vijfde post in de User Profile Service series ga ik in op de ‘My Sites’. Eerdere posts in deze serie: http://blogs.microsoft.nl/blogs/mpriem/archive/2010/08/07/sharepoint-2010-user-profile-service.aspx http://blogs.microsoft.nl/blogs/mpriem/archive/2010/08/07/sharepoint-2010-profiel-synchronisatie-import.aspx http://blogs.microsoft.nl/blogs/mpriem/archive/2010/08/07/sharepoint-2010-profiel-synchronisatie-export.aspxhttp://blogs.microsoft.nl/blogs/mpriem/archive/2010/08/08/sharepoint-2010-social-tags-notes-en-user-ratings.aspx In het aantal en type componenten rondom ‘My Sites’ is eigenlijk weinig veranderd in 2010. Onderstaande afbeelding geeft deze schematisch weer. Het begint bij de gebruiker die via browser of…


SharePoint 2010 – Social Tags, Notes en User Ratings

Social Tags, Notes en User Ratings is functionaliteit van de User Profile Service die de mogelijk maakt om content van tags en notities te voorzien, en te waarderen. Deze social features zijn out-of-the-box redelijk basic, maar bieden erg gave mogelijkheden als je een ontwikkelaar hiermee aan de slag laat gaan. Het basis framework voor het…


SharePoint 2010 – Profiel Synchronisatie (Export)

Dit is het derde deel in de serie over de User Profile Service. Deze post behandelt profiel synchronisatie. Het behandelt het exporteren van profieldata naar AD. Voordat je deze post leest, lees eerst de volgende blog posts: http://blogs.microsoft.nl/blogs/mpriem/archive/2010/08/07/sharepoint-2010-user-profile-service.aspx http://blogs.microsoft.nl/blogs/mpriem/archive/2010/08/07/sharepoint-2010-profiel-synchronisatie-import.aspx In de vorige post hebben we het alleen gehad over het importeren van profiel informatie, maar…


SharePoint 2010 – Profiel Synchronisatie (Import)

Dit is het tweede deel in de serie over de User Profile Service. Deze post behandelt profiel synchronisatie. Het behandelt het importeren van profieldata. Voordat je deze post leest, lees eerst de volgende blog posts: http://blogs.microsoft.nl/blogs/mpriem/archive/2010/08/07/sharepoint-2010-user-profile-service.aspx Profiel synchronisatie zorgt voor het vullen en actueel houden van profiel data. Zoals gezegd in eerdere blog posts gaat…


SharePoint 2010 – User Profile Service

Deze serie van posts gaat over de User Profile Service, een van de vele nieuwe Service Applications die SharePoint 2010 rijk is. In deze post ga ik proberen duidelijk te maken waar deze set aan functionaliteiten uit bestaat en wat je moet doen om het draaiende te krijgen, want simpel is dat allerminst. Overview De…