Load balancing en FBA claims

Zoals Steve Peschka een tijd geleden al poste op zijn blog, is het voor claims belangrijk om te zorgen dat er enige vorm van affinity plaats vind op de load balancer om te zorgen dat een gebruiker gedurende zijn sessie op dezelfde server blijft.Zie: http://blogs.technet.com/b/speschka/archive/2011/10/28/make-sure-you-know-this-about-sharepoint-2010-claims-authentication-sticky-sessions-are-required.aspxhttp://technet.microsoft.com/en-us/library/cc288475.aspx Important: You need to set network load balancing to single…