Outlook Web Access 2007 redirection page


Heb je in Exchange 2007 wel eens OWA redirection geprobeert in combinatie met forms based authenticatie. Dat is dus niet echt geweldig. Het vereist je om twee maal in te loggen en daartussen moet je nog een keer op een link klikken. Ook moet je je 403.4 error page aanpassen om initieel je gebruikers door te verwijzen naar de OWA virtual directory achter port 443. Allemaal erg omslachtig.


Voor deze mensen heb ik een oplossing...
More...


In de SDK voor Exchange 2007 SP1 vond ik een mooie Autodiscover proxy class, waarmee je heel gemakkelijk de autodiscover service kon aanspreken. Alle logica voor het polsen van het Service Connection Point en anders DNS staat daarin. Dit bracht mij op het idee om even quick en dirty in ASP.net een redirection page te maken waarmee op basis van de Windows Credentials een user doorgestuurt wordt naar de juiste CAS.


Het is heel simpel te implementeren:  1. Creeer een directory voor een nieuwe website (bv: C:\InetPub\OwaRedirect)

  2. Pak de Owa Redirection zipfile uit in deze directory.

  3. Creeer in IE een nieuwe website, waar alleen Windows Integrated Authentication wordt toegestaan en zet de permissies op 'Read' en 'Run scripts'.

  4. Bind de site aan een secondary IP of werk met host headers (zorg dat als je met ip binding werkt, je ook de default web site bind aan een bepaald IP)

  5. Creeer een A record voor deze site (je kunt deze site op meerdere servers hosten en met DNS round Robin werken; werkt uiteraard ook in NLB).

Wanneer je nu naar deze site browsed zal deze je meteen doorlinken naar de juiste CAS server (mochten er meerdere CAS servers zijn in de site, zal hij er random 1 kiezen).


Mocht je problemen hebben, wijzig in default.aspx.cs de variabele bolDebug naar True om te zien wat het response is van de Autodiscover service.
 public bool bolDebug = true;


Zoals ik al aangaf is dit quick en dirty, dus mocht je verbeteringen hebben, laat het me weten.

owaredirect.zip

Comments (1)
  1. Anonymous says:

    Format-List * ??!? Het is mij opgevallen dat format-list soms een vreemd gedrag vertoont. Het toont niet

Comments are closed.

Skip to main content