Wederom 3 nieuwe ‘features’ (beestjes?) gevonden in Exchange 2007


Tijdens een pilotfase van een project ben ik weer drie nieuwe 'features' tegengekomen. De een iets ernstiger dan de ander, maar in ieder geval erg vervelend. Helaas is dit niet de eerste keer aangezien ik al eerder wat strubbelingen had:


http://www.spurius.nl/?p=46
http://www.spurius.nl/?p=55
More...
Bug1#
Als je een mailbox moved dan verdwijnen de linefeeds (enters) uit je Out of Office message. Dit gebeurt echter alleen bij moves van Exchange 2003 naar Exchange 2007.


Bug2#
Wanneer je in Exchange 2007 een account aanmaakt (of moved vanuit 2003) dan wordt de address policy applied en krijgt het account een proxyaddress en wordt het 'mail' attribute (WindowsEmailAddress) gevuld. Wanneer je nu via de Exchange console het primary proxy address aanpast en je verwijdert het adres wat in de policy als primary was aangeduid, dan zal je NDR's krijgen wanneer je emails stuurt vanuit Exchange 2003 naar dit account. Dit komt omdat Exchange 2003 het 'mail' attribuut als TO: address gebruikt, en de Exchange 2007 management tools dit veld NIET meewijzigen als je het primary proxy address wijzigt. Omdat je het adres heb weggegooid, krijg je dus een NDR.
Nu zal je vast denken.... Dan gooi je het adres toch niet weg??.... Leuk bedacht, maar dat is niet de oplossing. Een ander probleem met dit is dat als je dat doet, je OAB generation problemen niet verhelpt. Het OAB generation process EIST namelijk dat het 'mail' attribuut gelijk is aan het primary proxy address. De enige oplossing is dus om het mail attribuut gelijk te trekken. Dit kan met de ADUC, native tools of Set-Mailbox met de -WindowsEmailAdress parameter.


Bug3#
Als je vanuit Exchange 2007 een email stuurt aan een mailenabled security group (dus niet Distributiegroep) dan kan je in je ontvangen email niet meer de Groep expanden. Je krijgt dan de melding:


"Cannot perform the requested operation. The command selected is not valid for this recipient. Could not complete the operation. One or more parameter values are not valid."


Na wat onderzoek bleek dat het met Distributiegroepen wel werkte. 1 van de properties op een groep is het msExchRecipientDisplayType attribuut. Dit attribuut wordt gebruikt om in de tooling een recipient op een bepaalde manier weer te geven. De waardes zijn als volgt:

Object Type

Decimal Value

Universal Distribution Group

1

Universal Security Group

1073741833

Dynamic Distribution Group

3

Linked Mailbox, Shared Mailbox, or User Mailbox

1073741824

Room Mailbox

7

Equipment Mailbox

8

Mail User, Mail Contact

6

Public Folder

2

N/A (this represents a special "Organization" object to Outlook, but does not map to a specific exchange object type)

4

N/A (this represents a special "Private Distribution List" object to Outlook, but does not map to a specific exchange object type)

5


Blijkbaar doet het toch meer dan dat! Want... Als ik de waarde van de securitygroups naar 1 zet, werkt het wel! het lijkt erop dat de transport stack van Exchange 2007 iets wijzigt, waardoor de Outlook client de groep ziet als een contact of user ipv een group. Wanneer je namelijk op de naam klikt in het ipm.note form, zie je de properties die je normaal op een contact ziet, ipv diegene die je ziet op een group, zoals het member tabblad.


Wat er precies gebeurt is onduidelijk; dit ligt momenteel bij Microsoft...


Comments (1)
  1. Anonymous says:

    Mailbox verhuizen met EMS & EMC Mailboxen verhuizen is een van die taken die geregeld gedaan worden

Comments are closed.

Skip to main content