Därför valde Microsoft att inte svara på kammarkollegiets upphandling av ”kontorsstöd som molntjänst”

Kammarkollegiet presenterade igår resultatet av sin upphandling gällande ”kontorsstöd som molntjänst”. Microsoft har efter en noggrann genomgång av upphandlingens utformning valt att inte delta i upphandlingen. Beslutet fattades i dialog med partners, kunder och företrädare för molnbranschen. ”Den främsta anledningen till att inte svara är att upphandlingen inte återspeglar de krav som marknaden ställer på molntjänster.”…

2