Världsförbättrande idéer resultatet av Microsofts Innovate4Good

Det vinnande laget i Nordens första Innovate4Good presenterade ”Bop Box” – ett enkelt kylsystem som drivs av solenergi. Syftet är att hjälpa de små lokala matproducenterna ute på utvecklingsländernas landsbygd att få bättre betalt för sina produkter och mindre svinn. ”Vinnarna valdes för att deras idé löste ett riktigt, konkret, problem.  Att ge människor i utsatta…