Redan 22 partners anmälda till Jobba hemma-dagen 6 februari

Tror du också på ett flexiblare arbetsliv, med mindre stress, köer och miljöfarliga utsläpp? Anser du att arbete inte är en plats utan någonting som man gör? Gå in på Jobba hemma-dagens websida för att läsa mer om initiativet och anmäla din arbetsplats! Hittills har följande företag och organisationer ställt sig bakom Jobba hemma-dagen den 6 februari…


Företag och organisationer sluter upp inför Jobba hemma-dagen den 8 februari

Nu på onsdag den 8 februari är det Jobba hemma-dagen. Initiativet drogs igång av Microsoft i Sverige för att inspirera fler till att jobba mer flexibelt. Med ett par dagar kvar har nu omkring 50 företag och organistationer ställt sig bakom initiativet till Jobba hemma-dagen. Flera företag hör också av sig varje dag för att höra sig…

0