Microsoft bäst på CSR

Enligt en undersökning gjord av Reputation Institute på 47 000 konsumenter i 15 olika länder har Microsoft bäst rykte i världen när det gäller socialt ansvarstagande, eller Corporate Social Responsibility, enligt tidningen Forbes.   Respondenterna fick utvärdera i vilken utsträckning de instämmer med påståenden som: -Microsoft är en god samhällsmedborgare – företaget stöder goda ändamål…