Datainspektionen offentliggör granskning av Ale kommuns användande av molntjänsten Office 365


Computer Sweden rapporterade den 28 januari 2014 att Datainspektionen granskar Ale kommuns användande av molntjänsten Office 365. Idag, den 28 april 2014, offentliggjorde Datainspektionen sitt beslut och det innebär att Ale kommun kan implementera lösningen för kommunens alla skolor som planerat.

Ale kommun vill utnyttja möjligheterna med molntjänsten Office 365 i skolan och samtidigt skydda elevernas integritet. Därför begärde Ale kommun själva en granskning av molntjänsten. Microsoft har hela tiden varit positiva till granskningen och har stöttat Ale kommun genom hela processen. 

”Jag ser detta som ett bra exempel på hur vi jobbar med kunden för att kunden ska kunna garantera sina användares integritet”, säger Mathias Strand, chefsjurist på Microsoft Sverige.

”Vi är oerhört lättade över att vi tryggt kan gå vidare med våra planer att implementera Office 365 i kommunen. Det är glädjande att vi fått så positiv feedback på vår risk- och sårbarhetsanalys och att vi kan visa att vi sätter våra elevers integritet i första hand samtidigt som vi kan utnyttja möjligheterna med molntjänsten” säger Per-Erik Lundahl, IT-strateg på Ale kommun.

Nedan sammanfattas beslutspunkterna från Datainspektionens granskning:

 • Datainspektionen ser positivt på att Ale kommun har gjort en risk- och sårbarhetsanalys.
 • Ingen felaktig användning av data förekommer (s.k. data mining).
 • Korrekt upplägg för radering av data när tjänsten används och efter tjänstens upphörande.
 • Överföringen av data till tredje land är tillåten i enlighet med Artikel 29 gruppens beslut (läs mer här).
 • Listan med Microsofts underleverantörer för Office 365 visar vilka underleverantörerna är samt vad de gör med informationen. Ale kommun behöver komplettera informationen med underleverantörernas länder.

"Angående den punkt som DI vill att Ale kommun ska åtgärda så är vi positiva till att detta uppdagades och ser det som en möjlighet att förstärka tydligheten i tjänsten. Frågan har redan eskalerats under helgen och vi kommer att uppdatera informationen på tjänstens Säkerhetscenter för alla kunder så snart som möjligt”, säger Mathias Strand.

Därför vill Ale kommun använda Office 365 i skolan

”Vi ser en möjlighet att stödja lärarnas pedagogiska arbete, lagra pedagogiskt material och möjliggöra kommunikation mellan användarna. Det i sin tur kommer att effektivisera och hålla kostnaderna nere”, säger Per-Erik Lundahl.

Elever och kommunens medarbetare kommer att få tillgång till följande tjänster:

 • SharePoint Online för samarbete, dokument- och informationsdelning.
 • OneDrive Pro för organisering och lagring av dokument, bilder, filmer och annat pedagogiskt arbetsmaterial.
 • Lync Online för snabbmeddelanden och videosamtal.
 • Office Web Apps för tillgång till Word, PowerPoint, Excel och OneNote.
 • Exchange för e-post och kalender.

För mer information, vänligen kontakta:

Mathias Strand
Chefsjurist på Microsoft Sverige
Tel: 08-752 56 88
E-post: mathias.strand@microsoft.com

Per-Erik Lundahl
IT-strateg på Ale kommun
Tel: 0303-33 00 29
E-post: Per-Erik.lundahl@ale.se

 

Läs hela beslutet från Datainspektionen här.

Comments (1)

 1. MolnExperterna says:

  Härligt att den legala biten är löst. Tekniken är redan på plats!

Skip to main content