Pennybridge förenklar välgörenhet med .net


Att utveckla en egen plattformslösning skulle ta för lång tid tyckte insamlingsföretaget Pennybridge. Valet föll på .net – ett ramverk med kort utvecklingstid.

Svenska Pennybridge startar sin nya verksamhet som ger privatpersoner och snart även företag en plattform för insamling till välgörenhet och föreningsliv. Med hjälp av lösningen kan givarna föra över pengar till olika organisationer vid ett och samma tillfälle, vilket förenklar för givare som vill engagera sig i fler välgörande ändamål.

Bonigi i Huskvarna har hjälpt Pennybridge att utveckla plattformen och Nitma sköter hosting och drift.

Vi var först inne på att bygga tjänsten på en e-handelsplattform, men det visade sig vara en för stor kostym för våra ändamål, säger Daniel Bergqvist, VD på Pennybridge. Med .net kan vi välja de delar av ramverket som passar vårt syfte och vår storlek på tjänsten, samtidigt som det ger oss möjlighet att växa i framtiden.

På sikt räknar Pennybridge med expansion utomlands. Intresset är stort i bland annat USA.

En amerikan skänker fem gånger så mycket som en svensk till välgörenhet. Vi har fått tydliga indikationer på att vår lösning är intressant även utanför vårt lands gränser, säger Daniel Bergqvist.

Att registrera sig på pennybridge.org är gratis. Av de belopp som skänks går 95 procent till respektive välgörenhetsorganisation, de kvarvarande fem procenten tillfaller Pennybridge för att täcka utvecklings- och driftkostnader.

Läs mer om Pennybridge plattformslösning här!

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Bergqvist
VD, Pennybridge
Tel: 0736-26 81 14
daniel@pennybridge.org 

 

 

 

Comments (7)

 1. Anonymous says:

  Pingback from Science Park Halmstad

 2. Anonymous says:

  Pingback from Pennybridge f??renklar v??lg??renhet med .netIT Security News aggregated by IT Security expert Sorin Mustaca | IT Security News aggregated by IT Security expert Sorin Mustaca

 3. Anonymous says:

  Pingback from Pennybridge f??renklar v??lg??renhet med .netIT Security News aggregated by IT Security expert Sorin Mustaca | IT Security News aggregated by IT Security expert Sorin Mustaca

 4. Anonymous says:

  Pingback from Pennybridge f??renklar v??lg??renhet med .net | Office 365 Singapore for Business – Win-Pro

 5. Anonymous says:

  Pingback from Pennybridge f??renklar v??lg??renhet med .net UNI Data Inc.

 6. Anonymous says:

  Pingback from Pennybridge f??renklar v??lg??renhet med .net UNI Data Inc.

 7. Anonymous says:

  Pingback from Pennybridge f??renklar v??lg??renhet med .net UNI Data Inc.

Skip to main content