Microsoft välkomnar lärare och skolledare på Sverigeturné i 21st Century Learning Design


Microsoft, HP och Caperio arrangerar tillsammans ett turnerande seminarium som riktar sig till skolledare och lärare i såväl grund som gymnasieskolan. Turnén, som går genom Uppsala, Stockholm, Malmö och Norrköping ska ge en inblick i hur tekniken kan bidra i undervisningen av 2000-talets förmågor och man anmäler sig här.

”Temat på turnén är 21st Century Learning Design och handlar om de nya kompetenser som skolan behöver ge våra unga för att de ska ha möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och bli en aktiv del av samhället. Dagens arbetsmarknad kräver mer av våra unga än någonsin tidigare och vi vill hjälpa till att skapa en skola som ger alla möjlighet till ett rikt liv där deras kunskaper och förmågor tas tillvara och hyvlar bort trösklarna in i arbete.” säger Eva Pethrus, ansvarig för Partnerskap i Lärande på Microsoft Sverige.

De lärare och skolledare som väljer att komma får en handfast workshop i 21st Century Learning Design som ger konkreta verktyg för att på ett enkelt sätt bygga lektioner som stärker elevers förmågor. Microsoft Super Teachers är också på plats för att visa hur appar och andra tekniska verktyg används för att öka elevernas kunskap.

På plats finns Caperio Skolpartner, Hewlett Packard, Microsoft och ”super teachers” som är redo att besvara alla frågor.

AGENDA
14.00-15.30 2000-talets förmågor - vilka förmågor och vilken kunskap krävs för att dina elever ska komma in på framtidens arbetsmarknad? Vi går igenom vilka verktyg vi behöver för att skapa en skola som ger eleverna inträde på arbetsmarknaden.
15.30-16.00 Fikapaus och nätverkande
16.00-17.00 Microsoft Super Teacher ger dig handfasta tips på hur du designar lektioner som stärker elevernas förmågor och kunskaper. Testa appar och andra tekniska verktyg på plats!

STÄDER OCH DATUM
Uppsala 16 oktober / Stockholm 17 oktober / Malmö 24 oktober / Norrköping 7 november

Comments (0)

Skip to main content