Microsoft är Europas bästa arbetsplats


Europas bästa arbetsplatser har utsetts av organisationsutvecklingsföretaget Great Place to Work Institute, och precis som i den svenska tävlingen har Microsoft återigen placerat sig högst upp på listan.

 

Det är sjätte året i rad som Microsoft utses till Europas bästa arbetsplats, i konkurrens med 2 119 organisationer i 19 europeiska länder.

 

Undersökningen vilar på tre huvudområden: Medarbetarnas förtroende för ledningen, medarbetarnas stolthet över vad de gör samt kamratskapen man känner med sina kollegor.

 

Prisutdelningen skedde i år i Dublin. För mer information se Great Place to Works officiella pressmeddelande.

Comments (0)

Skip to main content