2 miljarder minuter per dag! Så mycket rings det på Skype.


Läs mer på Skypes Big Blog.

Comments (0)

Skip to main content