Därför valde Microsoft att inte svara på kammarkollegiets upphandling av ”kontorsstöd som molntjänst”


Kammarkollegiet presenterade igår resultatet av sin upphandling gällande ”kontorsstöd som molntjänst”.

Microsoft har efter en noggrann genomgång av upphandlingens utformning valt att inte delta i upphandlingen. Beslutet fattades i dialog med partners, kunder och företrädare för molnbranschen.

”Den främsta anledningen till att inte svara är att upphandlingen inte återspeglar de krav som marknaden ställer på molntjänster.” – säger Daniel Akenine, teknikchef på Microsoft.

”Kammarkollegiets upphandling är så snävt definierad att för de flesta av våra kunder skulle det innebära ett steg tillbaka istället för ett steg framåt till molnet. I upphandlingen utesluts exempelvis möjligheten att utnyttja redan gjorda investeringar samt möjligheten att flytta tjänster ut och in i molnet. Dessutom saknas en mängd funktionalitet som redan finns inbyggt i Microsofts molntjänster. I framtida upphandlingar kommer det bli viktigt att hitta en modell som ger kunder en möjlighet att köpa tjänster i molnet som i högre grad kan anpassas.

Trots goda intentioner är det svårt att se att upphandlingen kommer hjälpa organisationer inom den offentligt sektorn med övergången till molnet.”

Microsoft Sverige

Comments (2)
  1. Nils'y says:

    Detta låter som en dålig bortförklaring.

  2. Jepper says:

    Vi hade ändå inte valt Office365, ska undvika att bli inlåsta i er miljö denna gång. /Statsanställd

Comments are closed.

Skip to main content