Microsoft genomförde lyckad IT-säkerhetsövning


"Övning ger färdighet - även i cyberspace." Det säger  Magnus Lindkvist, säkerhetschef på Microsoft Sverige, efter att man genomfört en lyckat IT-säkerhetsövning då Riksbanken, Sveriges Television, Länsförsäkringar, CERT.se och andra myndigheter tränats i att hantera en så kallad certifikatsrevokering. 

 

"Certifikat är själva grundbulten för säker kommunikation på internet, men trots det så saknas i många fall kollen på certifikaten."

 

"Vi fick mycket positiv feedback från våra kunder och de som var med och övade - alla lärde sig något. Nu är bara frågan hur når vi alla andra?" säger Magnus Lindkvist, säkerhetschef på
Microsoft Sverige.

  

Övningen baserades på en verklig krissituation i Holland förra året då viktiga certifikat från DigiNotar komprometterades, vilket äventyrade säkerheten för hela Hollands infrastruktur, exempelvis Skatteverket och Tullförvaltningen.

Comments (0)

Skip to main content