Gnosjö Kommun får ett lyft med Microsoft IT Academy


Gnosjöandans Kunskapscentrum medverkar i Microsofts partnerprogram IT Academy, vilket bland annat har gjort skolan till ett certifieringscenter. Det lyfter IT-kompetensen och stimulerar industriutvecklingen i Gnosjö kommun.

Gnosjö är världsberömt för sin företagstäthet och unika entreprenörsanda. Av tradition är tillverkningsindustrin dominerande och utbildningsnivån låg. I denna region fylld av entreprenörskap strävar Gnosjöandans Kunskapscentrum (GKC), ett utbildningscenter med gymnasium och kommunal vuxenutbildning, efter att öka IT-kompetensen. Därför blev skolan medlem i IT Academy 2007 och har därigenom startat ett eget certifieringscenter.

– Vårt medlemskap i IT Academy och vår roll som certifieringscenter innebär att vi får en ny generation med bredare IT-kompetens i regionen. Det stimulerar industriutvecklingen i kommunen, säger Lars Almén, IT-lärare på skolan.

– Den här satsningen är också bra för GKC från konkurrenssynpunkt. Vår förhoppning är att vi förknippas med goda IT-kunskaper och att det i förlängningen kan locka fler elever, säger Annica Hjalmarsson, IT-strateg på Barn- och utbildningskontoret i Gnosjö kommun.

Gnosjöandans Kunskapscentrum, som grundades 1997, är ett modernt utbildningscentrum som erbjuder allt ifrån nationella gymnasieprogram till vuxenutbildning. Skolan finns i tätorten Gnosjö i Gnosjö kommun, som är världsberömd för sin företagstäthet och unika entreprenörsanda.

För mer information och kontaktpersoner, gå till Microsofts sida för kundreferenser här

Comments (0)

Skip to main content