Academic Work startar Talent Academy för IT-branschen


Trots att IT-branschen står inför en period av förväntad personalbrist så har samtidigt många nyutbildade studenter svårt att få jobb. För att råda bot på situationen så lanserar nu Academic Work ett program i samarbete med Microsoft med namnet Talent Academy. Tanken är att ge studenter chansen att kickstarta sin karriär inom IT. Programmet ger sistaårsstudenter inom IT chansen att gå certifieringsutbildningar så de hinner bygga på sin utbildning med aktuella kompetenser redan innan examen. Dessutom får de tillfälle till kvalificerat extraarbete som ger dem praktisk erfarenhet vilket gör det enklare för dem att få jobb efter utbildningen.

Läs mer om Talent Academy på www.talentacademy.se eller läs pressmeddelandet från Academic Work.


Comments (0)

Skip to main content