Internet Explorer 9 växer på Windows 7


Internet Explorer 9 (IE9) fortsätter att ha en globalt stark tillväxt på Windows 7, det visar Net Applications senaste månadsrapport. Internet Explorer fortsätter också att ha en stark position i Sverige, där IE9 fortsätter att ta andelar

Ladda ned Internet Explorer 9.  


Comments (0)

Skip to main content