Microsoft Advertising erbjuder nu realtidsbudgivning på annonser i Sverige


Microsoft Advertising lanserar nu Microsoft Advertising Exchange för den svenska marknaden, vilket innebär en så kallad ”Real Time Bidding”-tjänst där annonsörer kan köpa annonsvisningar styckvis genom ett auktionsförfarande i realtid.

Detta nya sätt att köpa media online innebär att annonsörer på förhand kan sätta upp sofistikerade kriterier för vilka målgrupper, beteenden och annonskontakter de är intresserade av. Microsoft Advertising Exchange ger sedan annonsörer möjligheten att endast köpa och betala för de kontakter som uppfyller dessa krav.

På detta sätt blir annonsköpet mer kostnadseffektivt och träffsäkert. Annonsörer kan också tillämpa sina egna styrningsvariabler och urvalskriterier för att säkerställa att deras annonser verkligen når fram till önskad person vid rätt tillfälle. Priset för varje visning sätts i konkurrens med andra annonsörer som är intresserade av samma annonskontakt och vill vara med och bjuda för att vinna den.

Annonsörer som vill använda denna nya teknik för att göra sina annonsköp ansluter sig till en av de kundplattformar som kan hantera annonsköp i realtid. Den första plattformen för detta som lanserats i Norden levereras av företaget Adform och tekniken bakom Microsoft Advertising Exchange levereras av AppNexus.

Att köpa media via en Real Time Bidding-plattform på kort tid blivit stort i USA där redan mer än var fjärde annonsör köpt onlineannonsering på detta sätt.

Vill du veta mer och få fler nyheter från Microsoft Advertising? Följ oss gärna på Twitter @MSAdvertising, Facebook och YouTube.

Comments (2)

 1. Hej Jake

  Tack för din input. Annonsbörser i sig är kanske inget nytt. Huvudnyheten vi ville kommunicera var dock att Adform nu är de första i Sverige att ansluta sig till vår annonsbörs med sin DSP (Demand Side Platform). Detta gör att svenska annonsörer nu kan nå miljontals svenska konsumenter på Hotmail, Messenger och MSN på ett tekniskt sofistikerat sätt. Som vi påpekar är detta redan mycket vanligt i USA (och i England står RTB för 15-20% av mediaköpen online) men ännu till stor del obruten mark på den svenska marknaden. Vi är den första större mediaaktör som lanserar detta sätt att köpa från oss.

  Rubriken kanske blev lite missvisande och vi har därför även justerat den för att göra detta tydligare.

  //Anna

 2. Leo Jacob says:

  Kul att det här är igång, men ni var inte först.

  Admeta erbjuder RTB i Sverige sen en tid tillbaka.

Skip to main content