Ensamkommande barn utbildas i svenska genom Messenger


Svenskacoach i Windows Live MessengerGenom ett samarbete tillsammans mellan Stockholm stad, KTH och Stockholms universitet kan elever i en rad svenska kommuner sedan 2009 få läxhjälp i matte via Windows Live Messenger. Nu vidareutvecklas projektet till att omfatta utbildning i svenska och riktar sig till ensamkommande flyktingbarn.

Genom videosamtal och skriftlig chatt i Messenger kan barnen och de unga vuxna få extra stöd när de lär sig det svenska språket. Målsättningen är att främja integrationen och hjälpa barnen att komma in i det svenska samhället. Coachar gör lärarstudenter från Stockholms universitet som läser till lärare i svenska och svenska som andraspråk.

2010 kom totalt 2293 ensamkommande barn och unga vuxna till Sverige, varav 150 till Stockholm.

Hallå där, Marie Ygge, försäljningsdirektör för offentlig sektor på Microsoft.
Vilken är den viktigaste anledningen till att använda sig av teknik i utbildningstillfällen som det här?
- Förutom att det med teknikens hjälp är möjligt att arbeta med pedagogik som stimulerar inlärandet hos eleverna på helt nya sätt, så är det viktigaste med coachprojekten att öka tillgängligheten till lärare. För svenskacoacher specifikt är tekniken ett verktyg som bidrar till att barnen verkligen integreras i det svenska samhället, i långa loppet att de under lika villkor kan komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Marie Ygge, försäljningsdirektör offentlig sektor på MicrosoftVilka fördelar finns det med att i utbildningsprojekt använda sig av chattverktyget Messenger gentemot barn och ungdomar?
- Barn och ungdomars lärande förenklas om man i utbildningen använder sig av verktyg som de redan är bekanta med. I det här fallet är Messenger optimalt eftersom det också har en social funktion som bygger broar för de ensamkommande barnen in i det svenska samhället.

Vad är dina tankar kring att ett verktyg som vanligtvis används av ungdomar för att kommunicera med varandra, nu tar an en ny roll?
- Vi ser att det blir vanligare att teknik som utvecklats för konsumentmarknaden även används inom de mest oanade sammanhang. Till exempel används vår spelteknik Kinect idag av kirurger inom sjukvården. Med lite kreativitet finns många utvecklingsområden även för enkel teknik - det är väldigt spännande att se. 

Läs även en intervju med några av lärarcoacherna.

 

 

Comments (3)

 1. Hej Muktar,

  Den tjänst vi skriver om här riktar sig till ensamkommande barn som befinner sig i Stockholms-området. Då vi inte vet exakt var du befinner dig skulle vi rekommendera en digital tjänst, som till exempel den här: http://www.plugga24.se, för att öva inför din tenta.

  Lycka till på tentan!

  /Catharina

 2. Muktar says:

  Hur ska jag lära mig svenska bättre?

 3. Muktar says:

  Hej Alla

  Jag är intresserad i lärande svenska. Jag kan pratar bra svenska. Jag ska ha minj tenta för Svenska i 10 nov så Jag behöver några hjälp.

  Jag pratar flyttande engelska. Kan ni informera mig var kan jag ha information på svenska kurs men det ska varit gratis. Tack förhand.

Skip to main content