Enklare tillgång till offentlig data med Azure


Med webbplatsen
och tjänsten OffentligaData.se har
Microsofts partnerföretag Modul1 skapat en
plattform där myndigheter och kommuner enkelt kan lägga ut information för att
offentliggöra publik data av olika slag. Samma information kan sedan användas
av utvecklare och entreprenörer för att införliva informationen i olika
applikationer och lösningar. Hela projektet har varit möjligt tack vare
Microsofts molnplattform Windows
Azure
.

En applikation som visar brottsstatistiken där du befinner dig, eller en tjänst
som överskådligt visar personfördelningen i Sveriges Riksdag. Det är några av
tjänsterna som är möjliga att skapa med Offentliga Data som källa. Webbsidan OffentligaData.se har sin
grund i att PSI-lagen
tillkom sommaren 2010. Lagen har som syfte att underlätta för privatpersoner
och företag att få tillgång till publik information hos myndigheter och
kommuner.

En viktig aspekt för nya spelare som vill skapa en affärsverksamhet kring
informationen som släppts fri, är att det finns möjligheter att ta betalt på
ett enkelt sätt. Modul1 tittade på olika lösningar för att hitta alla relevanta
beståndsdelar kring offentliggörande, plattform och betalning. Microsofts Azure-plattform löste samtliga av dessa delar. Myndigheterna får
nu möjligheten att på ett mycket kostnadseffektivt sätt flytta ut den
information som ska vara tillgänglig till allmänheten och därmed kan de fokusera
tid och resurser på kvaliteten i informationen istället.

 


Comments (0)

Skip to main content