Molnet hetast på TechFest


Se och lyssna till Rick Rashid, Senior Vice President för Microsoft Research, och hans keynote på Microsoft Research TechFest 2010 som anordnades 1-2 mars 2010 vi Redmond, USA.TechFest är ett årligt evenemang i Redmond där Microsofts olika forskningscenter visar upp den allra senaste tekniken. I år lades mycket fokus på molntjänster samt verklighetsbaserade gränssnitt (Natural User Interface) - som möjliggör naturlig och direkt interaktion genom att dra, peka eller beröra.

Läs mer samt se bilder och fler filmer på vår globala webbplats för Microsoft Research.
Comments (0)

Skip to main content