Molnet hetast på TechFest


Se och lyssna till Rick Rashid, Senior Vice President för Microsoft Research, och hans keynote på Microsoft Research TechFest 2010 som anordnades 1-2 mars 2010 vi Redmond, USA.TechFest är ett årligt evenemang i Redmond där Microsofts olika forskningscenter visar upp den allra senaste tekniken. I år lades mycket fokus på molntjänster samt verklighetsbaserade gränssnitt (Natural User Interface) – som möjliggör naturlig och direkt interaktion genom att dra, peka eller beröra.

Läs mer samt se bilder och fler filmer på vår globala webbplats för Microsoft Research.
Comments (0)