Mamut redo för första leverans på Windows Azure


Mamut är ett av de första företagen i Europa att börja använda Microsofts molnbaserade lösning Windows Azure. Snabbare implementering, större flexibilitet och lägre driftskostnader är bara några av vinsterna Mamut förväntar sig vid övergången till webbaserad datalagring.


 


Mamut har tidigare fattat ett strategiskt beslut om att ersätta delar av företagets serverpark med Windows Azure. Nu är den första lösningen baserad på Microsofts molnlösning klar; det professionella backup-verktyget Mamut Online Backup som är en del av Mamut One.


 


Med fullt stöd för fillagring, Microsoft SQL och webbaserade tjänster täcker Microsoft Azure Mamuts samtliga lagringsbehov. För Mamut Online Backup passar den underliggande arkitekturen perfekt, och kommer att komma användarna tillgodo både vad gäller funktionalitet, prestanda och pris. 


           


– Den kanske viktigaste orsaken till Mamuts framgångar under många år, är att vi ända från början valde en skalbar affärsmodell. Webbaserad tillgång till affärsdata samt webbaserad lagring är kärnelement i vår Software + Services-strategi, och med Windows Azure tar vi i bruk en plattform för webbaserade tjänster som motsvarar vår övriga programvaruarkitektur, säger John Hugosson, Mamuts Sverigechef. 


 


Reducerar driftskostnaderna med Microsoft Azure och Hyper-V


Parallellt med övergången till Windows Azure, fasar Mamut ut VMware från sin serverpark. Genom att basera befintlig serverpark på Windows 2008 Server och Hyper-V räknar Mamut med att kunna spara in betydligt på både investeringar i maskinvara och på driftskostnader. En annan positiv effekt av att reducera den fysiska maskinparken till en tredjedel, är lägre strömkostnader och mindre belastning på miljön. 


 


– Totalt räknar vi med att kunna minska våra driftkostnader knutna till fysisk drift med mer än 30 %. Vidare kommer skalbarheten som Microsoft Azure ger oss att minska framtida behov av investeringar i maskinvara samt att resultera i en lägre grad av komplexitet. Det gör det betydligt enklare att justera kostnader i förhållande till intäkter, förklarar John Hugosson. 


 


Mamuts satsning på Windows Azure, Windows 2008 Server och Hyper-V är ett resultat av ett långt och nära samarbete med Microsoft, både på lokal nivå och internationellt.


 


– Mamut har länge legat i framkant vad gäller att dra nytta av ny teknologi för att skapa banbrytande lösningar som levererar värde till kunderna. För detta arbete vann Mamut 2009 Microsoft Worldwide Partner Awards. Genom att vara bland de allra första att leverera lösningar baserade på Windows Azure, fortsätter Mamut att omsätta ny teknologi till nyttiga lösningar för sina kunder, säger Richard Lind, Teknisk direktör på Microsoft Sverige.


 


– Mamuts Software + Services-strategi är väldigt väl anpassad till den återkoppling vi får från marknaden och de internationella trender vi ser, säger Richard Lind.


________________________________________________________________


 


Om Mamut


Mamut (OSE ”MAMUT”) grundades 1994 och är en ledande leverantör av ekonomi-, CRM- och Internetlösningar till små och medelstora företag, enskilda firmor, föreningar och privatpersoner i Nordeuropa. Mamut erbjuder kompletta och användarvänliga system till marknadens bästa förhållande mellan pris och funktionalitet med integrerade lösningar för ekonomistyrning/redovisning, säljstöd, kunduppföljning (CRM), inköp/logistik, lön, projektstyrning, e-handel, domäner, e-post och webbhotell. Fler än 400 000 kunder förenklar idag vardagen med Mamut. Mer information om Mamut och företagets produkter finns på www.mamut.se.


 


För mer information, vänligen kontakta:


John Hugosson, Sverigechef, Mamut AB, telefon: 08-566 991 12, 070-250 71 77, e-post: johnh@mamut.se

Comments (0)

Skip to main content