Microsofts syn på informationstekniken och samhälletIdag är det premiär för svenska On The Issues, Microsoft Sveriges nya blogg för aktuella policy- och samhällsfrågor. Här vill vi ge våra perspektiv på samhällsutvecklingen - med fokus på utbildning, trender, policyfrågor och innovation samt det digitala liv som genomsyrar hela samhället och som berör oss alla på olika sätt.

Ny teknik och nya möjligheter ställer nya krav på både lagstiftning, utbildning och vårt sätt att arbeta - vilket i sin tur inverkar på Sveriges ställning i den globala ekonomin. Därför tycker vi på Microsoft att det är viktigt med en bred diskussion kring de policyfrågor som aktualiseras av den nya tekniken. En diskussion där alla kan delta och uttrycka sina åsikter. Vi hoppas att de tankar och förslag som presenteras här ska stimulera till en dialog för att den diskussionen ska kunna föras vidare.

Microsofts svenska vd Per Adolfsson blir en av tre fasta bloggare och i sitt första inlägg kommenterar han bland annat de nya kraven på säkerhet, integritet och kunskap samt teknikens betydelse i skola och arbetsliv.

Även Microsofts teknikchef Daniel Akenine och Anders Johansson, ansvarig för samhällskontakter och CSR på Microsoft, kommer regelbundet att blogga här.

Läs mer på On The Issues.Comments (0)

Skip to main content