IT-support för äldre och funktionshindrade


Nu finns IT-support för äldre och personer med funktionsnedsättning, en verksamhet som precis startats på prov i Bromma, Norrtälje och Mölndal. Här kan man via telefon i lugn och ro få hjälp med problem som rör datorn, skrivaren eller TV:n.  Även tips och råd kring enklare digitala sysslor erbjuds, som till exempel hur man för över bilder mellan digital­kamera och mobiltelefon.

Initiativet "IT-support i hemmet" drivs av Hjälpmedels­institutet i samarbete med bland andra Bromma stadsdelsförvaltning, Mölndals stad, Tio­hundraförvalt­ningen i Norrtälje kommun, Synskadades Riks­förbund, Neurologiskt Handi­kappades Riksförbund, Seniornet, Kommunikations­myndigheten PTS, Svenska CallCenter Förening SCCF, Transcom och Microsoft.


Läs mer om detta på Hjälpmedelsinstitutet, Tiohundraförvaltningen och Svensk Handikapptidskrift. Pressmeddelandet finns också på MyNewsdesk.Comments (1)

  1. Daniel Andersson says:

    Bra initiativ, och minst lika bra att ni belyser detta. Fortsätt gärna att tipsa om liknande projekt framöver :).

Skip to main content