Rekryterare kollar upp dig på nätet


I förra veckan deltog Microsoft vid evenemanget Data Privacy Day 2010 som handlar om hur viktigt det är att skydda sin personliga integritet på nätet. I samband med detta gjorde vi två globala undersökningar som visar hur betydelsefull informationen om dig på nätet kan vara i olika sammanhang - framförallt när du söker nytt jobb - samt hur viktigt det är att vara medveten om detta när vi bloggar och använder andra sociala medier på nätet. Omkring 2 400 personer har intervjuats i USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike.

Resultaten visar att majoriteten av alla företag och rekryteringsfirmor (74 % av alla som svarat på undersökningen) någon gång sökt och använt information om jobbkandidaterna på nätet när de gjort sin bedömning. I Frankrike är dock arbetsgivare något mindre benägna till detta än i Tyskland, 51 % respektive 84 %. Detta kan jämföras med Manpowers tidigare undersökning i januari 2009 som visade att 17 % bland svenska arbetsgivare redan då rutinmässigt kollade upp jobbsökande på nätet.


Undersökningarna visar också att ganska få personer (36 %) reflekterar över sitt rykte på nätet och hur det kan påverka (vilket denna film illustrerar ganska bra), samt hur den personliga informationen på nätet bedöms i olika länder. I USA lägger man till exempel mest tonvikt på personens livsstil och levnadsvanor medan man i Europa mer uppmärksammar kommentarer och texter skrivna av kandidaten.


Det viktiga här är att inse att vi har olika sätt att förhålla oss till vad som är privat och vad som är personligt, att vi själva väljer hur personliga vi vill vara offentligt, samt att rätt information på nätet även kan vara en ovärderlig tillgång.

På vår egen webbplats kan du lära dig mer om att ta kontroll över ditt rykte på nätet och Metro Jobb ger smarta tips på hur du kan vässa Facebook till ett jobbvapen och ta kontrollen över Facebook. Om du är förälder vill vi även rekommendera ett besök på webbplatsen Surfa Lugnt (ett initiativ som även Microsoft är med och stöttar), för ökad kunskap om barn och ungas vardag på Internet samt hur man kan undvika och hantera de fallgropar som finns.

Daniel Nüüd skriver på Mindpark att Personal Branding på nätet blir framtidens livsporträtt och Online PR betonar vikten av ett personligt varumärke. Webstrategist.com skriver om risker och möjligheter ned det sociala nätverket på nätet och på Blogipedia kan du ta reda på vad som skrivs om dig i bloggar just nu. Detta har även kommenterats av CNN, Mashable, Briansolis, HighPosition & Recruiting bloggers.

Läs mer om Microsofts undersökningar här samt i vårt tidigare globala pressmeddelande.Comments (1)

  1. Joachim Pettersson says:

    Det blir också allt viktigare för arbetsgivare att tänka på sitt brand i sociala medier (sorry, begreppet s m känns lite uttjatat just nu). Omvärldsbevakning upptar en stor del av informationsavdelningarnas arbete. Vem som helst kan egentligen skriva i princip vad som helst om företag. Därför måste varje arbetsgivare förekomma allt som kan vara brand-destroying och synas på rätt sätt i dessa medier.

    Ett exempel på detta är just inom Employer Branding och siten http://www.jobinside.se där anställda anonymt kan betygsätta och skriva omdömen om sina arbetsgivare. En högmedveten arbetsgivare borde här se sitt tillfälle att få trovärdig cred genom att få sin egen personal att gå in och betygsätta. Kanske lite läskigt för arbetsgivaren, men bättre att ta kontroll än att tappa den. Who dares wins!

Skip to main content