Mentorskap för ledande kvinnor i branschen


Igår startade den fjärde omgången av Womentor, ledarutvecklings- och mentorskapsprogrammet för kvinnliga ledare inom IT- och telekombranschen. Totalt deltar 21 företag i programmet med 27 adepter och motsvarande antal mentorer.

Från Microsofts sida medverkar mentorerna Anita Arkéus-Åsheden (chef för kund- och partnernöjdhet) och Marie Ygge (försäljningsdirektör offentlig sektor), samt adepterna Beda Grahn (distibutionschef för små- och medelstora företag) och Carina Forsvall (supportchef).

IT & Telekomföretagen inom Almega driver Womentor i syfte att ge branschen ökad konkurrenskraft genom att ta tillvara kvinnors kompetens som framtida ledare. Vi på Microsoft ser jämställdhetsarbete som en naturlig del i att attrahera och behålla rätt medarbetare och dra kompetens till företaget. Vi arbetar därför med flera olika projekt för att främja och lyfta fram kvinnor i företaget och inom branschen.

Läs mer om Womentor 4.0 på den officiella webbplatsen samt i pressmeddelandet.Comments (0)

Skip to main content