Banbrytande forskning med fokus på innovativt lärande


Microsoft Partners in Learning kommer att arbeta tillsammans med flera nationella regeringar i en stor multinationell forskningsstudie. Det meddelade Anthony Salcito, vice president för Microsoft Worldwide Education på BETT i London idag.


Forskningsprojektet ”The Teaching and Learning (ITL) Research” som leds av SRI International, ett oberoende, icke vinstdrivande forskningsinstitut, undersöker i huvudsak vilka effekter informations- och kommunikationsteknik har för undervisning och lärande . Microsoft investerar 1 miljon dollar per år i en flerårig studie i samarbete med bland andra regeringarna i Finland, Indonesien, Ryssland och Senegal. 


Studien kommer fokusera på lärares antaganden om innovativa undervisningsmetoder och i vilken utsträckning dessa metoder främjar de färdigheter som eleverna kommer behöva på framtidens arbetsmarknad.


Bookmark and share

Comments (0)

Skip to main content