Martin Tivéus nominerad till årets unga chef 2010


I mars arrangeras årets Kompetensgala på Grand Hôtel i Stockholm. Det gläder oss att vår kollega Martin Tivéus, Sverigechef för konsumentmarknaden, i dagarna blev nominerad i kategorin ”Kompetenspris till Ung chef”. Enligt tidningen Chef ska priset ska gå till en ung chef som i sitt ledarskap inspirerar medarbetarna till nytänkande och utveckling och ansvar för sitt eget lärande.


I motiveringen står det För att han genom ett innovativt ledarskap har skapat mycket bra resultat på kort tid under en brinnande finanskris. Han ifrågasätter alltid etablerade strukturer samtidigt som han har förmåga att bygga upp nya. Martin Tivéus fokus är alltid på kund och resultat.


Bookmark and share

Comments (0)

Skip to main content