Cloud Computing bäddar för teknisk revolution


I ett uttalande igår såg Bob Muglia (Chef för Microsoft Server and Tools Business) tillbaka på åren som gått och blickade framåt.

För nästan tio år sedan bävade vi inför millennieskiftet och YK2 (den så kallade milleniebuggen) då många förväntade sig en teknisk mardröm, men vi kunde snart andas ut då IT-kaoset uteblev. Sedan dess har utvecklingen formligen exploderat och senaste decenniet har antalet format och mottagare för information ökat markant. Internet som fenomen har helt förändrat hur vi arbetar och använder datorn idag och lagt grunden för IT-molnet, Cloud Computing.

Bob menar  att det stora skiftet inom IT av idag och framöver handlar om Cloud Computing och molntjänster (Software as a Service) som bäddar för en ny och spännande teknisk revolution under det närmaste decenniet. 

"Sverige har alltid varit ibland de första i världen att adoptera ny teknik och det ska bli spännande att se hur snabbt vi nu kommer att börja använda molnets fördelar", kommenterar  Daniel Akenine, teknisk chef på Microsoft Sverige.Läs hela artikeln med Bob Muglia på PressPass. Läs gärna även Daniel Akenines definition av Cloud Computing.


Bookmark and share

Comments (0)

Skip to main content