Nyhetsbloggen – ett år av nya erfarenheter


Christofer BjörkvallIdag firar vår nyhetsblogg 1 år och Christofer Björkvall ser tillbaka på året som gått.

Grattis på 1-årsdagen, hur känns det?
Tack, det känns jätteroligt. Det har varit mycket spännande år, ett år fyllt av lärande och många nya erfarenheter.

Kan du nämna några insikter, lärdomar och erfarenheter?
Vi insåg snabbt hur viktigt det är att våra vara personlig i kommunikationen. Viktigt är också att visa transparens och öppenhet - vi kan inte gömma oss bakom så kallad "corporate bullshit".  Vad som händer runt omkring i världen påverkar oss också, därför är det viktigt att vi även vågar reflektera och kommentera detta. Jag tycker att vi har kommit en bit på vägen här, men det finns fortfarande mycket för oss att göra.

Varför bloggar Microsoft om nyheter?
Vi tror att det finns ett ganska brett intresse kring vad som händer på Microsoft, men istället för att pumpa ut nyheter som envägskommunikation vill bli bättre på att skapa dialog och lyssna på vad våra läsare tycker och vill lära sig mer om. Där passar bloggformatet mycket väl in. Precis som på andra bloggar går det att kommentera inläggen på nyhetsbloggen och på det viset vill vi uppmuntra till en dialog med oss. Via bloggen blir det snabbare och enklare för oss att att kommunicera, något som är a och o i det nya medielandskapet.


Vad blir nästa steg?
Vår ambition är helt enkelt att vara närvarande där våra användare och kunder är. Just nu. Vi vill se var våra frågor diskuteras på nätet - bli bättre på att själva delta i den diskussionen. Det kan till exempel handla om Facebook, eller andra communites av olika slag. Det här är ett led i vår önskan att minska avståndet mellan företaget och våra kunder.


Har du några bra tips och råd?
Mina bästa tre tips är att kommunicera såväl stort som smått, våga kommentera och länka till omvärlden och utnyttja möjligheten till dialog.

Vad har hittills var den mest populära nyheten på bloggen?
Den mest populära nyheten sedan vi lanserade nyhetsbloggen är utan tvekan Windows 7 släpps i Sverige 31 oktober, både om vi räknar antalet läsare och kommentarer. Inte så förvånande kanske. Lanseringen av Windows 7 har varit årets största händelse för både oss och många av våra partner. Det har också varit ett stort intresse från både konsumenter och från företag kring Windows 7. Generellt sett ser vi även att det ofta är de mer konsumentinriktade nyheterna som driver mest kommentarer.


Hur jobbar Microsoft för övrigt med sociala medier?
Vi försöker lyssna mer och prata mindre - delta i dialogen. Vi vill vara relevanta - och vara aktiva där våra kunder är. Bloggar, Twitter och Facebook har blivit allt viktigare kanaler för kommunikation och vi är övertygade om att sociala medier kommer att spela en stor roll för vår kommunikation framöver.


Bookmark and share

Comments (0)

Skip to main content